[Lokale mieszkalne na wynajem wybudowane przy stosowaniu finansowania zwrotnego - stosowanie przepisów ustawy] - Art. 15f. -... - Dz.U.2021.2224 t.j. - OpenLEX

Art. 15f. - [Lokale mieszkalne na wynajem wybudowane przy stosowaniu finansowania zwrotnego - stosowanie przepisów ustawy] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  15f.  [Lokale mieszkalne na wynajem wybudowane przy stosowaniu finansowania zwrotnego - stosowanie przepisów ustawy]
1. 
Do lokali mieszkalnych na wynajem wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego przepisy art. 28-33 stosuje się odpowiednio.
2. 
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego dla lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego może być ustanowione wyłącznie na rzecz osób spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1.