[Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w przypadku inwestycji realizowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego]   -... - Dz.U.2021.1208 t.j. - OpenLEX

Art. 9(1). - [Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w przypadku inwestycji realizowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego]   - Spółdzielnie mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  913 [Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w przypadku inwestycji realizowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego]

 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego dla lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561), może być ustanowione wyłącznie na rzecz osób spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 tej ustawy.

3 Art. 91 zmieniony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.