§ 5. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Orle (PLH220019).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1185

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.