Art. 92. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 92. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  92. 
1. 
Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.
2. 
Z dniem stawienia się do służby kandydackiej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
1)
podchorążego, jeżeli kształcą się w wyższej szkole wojskowej,
2)
kadeta, jeżeli kształcą się w szkole chorążych zawodowych,
3)
elewa, jeżeli kształcą się w podoficerskiej szkole zawodowej.