Art. 9. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  9. 

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

1)
do służby stałej - na czas nieokreślony,
2)
do służby kontraktowej - na czas trwania kontraktu.