Art. 26. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  26. 
1. 
Stopniami wojskowymi żołnierzy zawodowych są stopnie ustanowione w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Nadanie żołnierzowi zawodowemu pierwszego i kolejnych stopni wojskowych następuje w drodze mianowania.
3. 
Pierwszym stopniem wojskowym jest:
1)
w korpusie oficerów zawodowych - stopień podporucznika (podporucznika marynarki),
2)
w korpusie chorążych zawodowych - stopień młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki),
3)
w korpusie podoficerów zawodowych - stopień plutonowego (bosmanmata).
4. 
(skreślony).