[Zawieszenie części uposażenia funkcjonariuszowi zawieszonemu w czynnościach służbowych] - Art. 99. - Służba funkcjonariuszy... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 99. - [Zawieszenie części uposażenia funkcjonariuszowi zawieszonemu w czynnościach służbowych] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  99.  [Zawieszenie części uposażenia funkcjonariuszowi zawieszonemu w czynnościach służbowych]
1. 
Funkcjonariuszowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50% ostatnio należnego uposażenia.
2. 
W razie uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusz otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki tego uposażenia, wprowadzone w okresie zawieszenia, chyba że został zwolniony ze służby z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu albo ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby.