[Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza po zwolnieniu go ze służby] - Art. 94a. - Służba funkcjonariuszy Służby... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 94a. - [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza po zwolnieniu go ze służby] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  94a.  [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza po zwolnieniu go ze służby]

Przepisy art. 94 stosuje się odpowiednio w razie śmierci funkcjonariusza, po zwolnieniu ze służby, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.