[Przyznanie odprawy funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu] - Art. 89. -... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 89. - [Przyznanie odprawy funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  89.  [Przyznanie odprawy funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu]

Szef SKW i Szef SWW, każdy w zakresie swojego działania, lub upoważnieni przez nich przełożeni mogą w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać, z uwagi na uzasadnione potrzeby rodziny funkcjonariusza, odprawę w wysokości nieprzekraczającej 50% w razie zwolnienia go ze służby na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2.