[Podmioty właściwe w zakresie decydowania o utracie, pozbawieniu lub obniżeniu stopnia służbowego] - Art. 34. - Służba... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Podmioty właściwe w zakresie decydowania o utracie, pozbawieniu lub obniżeniu stopnia służbowego] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  34.  [Podmioty właściwe w zakresie decydowania o utracie, pozbawieniu lub obniżeniu stopnia służbowego]

O utracie, pozbawieniu lub obniżeniu stopnia decyduje przełożony właściwy do mianowania na ten stopień. O utracie lub pozbawieniu stopnia podporucznika oraz stopnia generała brygady decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; o utracie lub pozbawieniu pozostałych stopni w korpusie oficerów decyduje Minister Obrony Narodowej.