[Warunki mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów] - Art. 28. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Warunki mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  28.  [Warunki mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów]

Warunkiem mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów jest pozytywna opinia służbowa, zajmowanie stanowiska, z którym związany jest stopień oficera, posiadanie wyższego wykształcenia oraz zdanie egzaminu na oficera.