[Wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza] - Art. 20. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  20.  [Wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza]
1. 
Stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa w przypadku:
1)
śmierci funkcjonariusza;
2)
stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza.
2. 
Zaginięcie funkcjonariusza stwierdza, w drodze decyzji, Minister Obrony Narodowej.