[Nakaz wymierzania jednej kary dyscyplinarnej za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego; kara dyscyplinarna wymierzana za... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 123. - [Nakaz wymierzania jednej kary dyscyplinarnej za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego; kara dyscyplinarna wymierzana za popełnienie kilku przewinień dyscyplinarnych] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  123.  [Nakaz wymierzania jednej kary dyscyplinarnej za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego; kara dyscyplinarna wymierzana za popełnienie kilku przewinień dyscyplinarnych]
1. 
Za popełnione przewinienie dyscyplinarne można wymierzyć tylko jedną karę dyscyplinarną.
2. 
Za popełnienie kilku przewinień dyscyplinarnych można wymierzyć jedną karę dyscyplinarną, odpowiednio surowszą.