Art. 160. - Służba cywilna. - Dz.U.2022.1691 t.j. - OpenLEX

Art. 160. - Służba cywilna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1691 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.
Art.  160. 

W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).