Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.17.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1918 r.

DEKRET
o sekwestrze zakładów przemysłowych.

Zakłady przemysłowe, zarządzane przez b. władze okupacyjne, - o ile nie zostały przyjęte przez prawowitych właścicieli - podlegają aż do dalszych zarządzeń sekwestrowi Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Zarząd nad temi zakładami obejmują odpowiednie Ministerstwa za pośrednictwem mianowanych przez siebie administratorów przymusowych w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu.

Dan w Warszawie, dnia 23 listopada 1918 roku.