Art. 10. - Sądy pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.37.350

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1928 r.
Art.  10. 

Koszty utrzymania sądów pracy ponosi Skarb Państwa.