Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1921 r.

z dnia