Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.6.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 1922 r.
o sądownictwie doraźnem na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. w przedmiocie sądów doraźnych (Dz. P. P. P. № 55, poz. 341) zarządza się co następuje:
§  1. Wprowadza się, względnie przedłuża, na czas sześciu miesięcy, licząc od dnia 1, lutego 1922 r., postępowanie, doraźne na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej z wyjątkiem powiatów, wymienionych w § 2, względem przestępstw:
a) udziału w bandzie z art. 279 cz. 1 ust. 3 Kodeksu Karnego, o ile chodzi o bandę w celach rozboju;
b) zabójstwa z art. 453 i 455 ust. 3 Kodeksu Karnego, jeśli przestępstwa te popełniono względem osób, sprawujących funkcje bezpieczeństwa publicznego, podczas wykonywania lub z powodu wykonywania przez nie obowiązków służbowych, tudzież zabójstwa, przewidzianego w art. 455 ust. 6 Kodeksu Karnego (zabójstwo w bandzie), oraz w art. 455 ust. 12 Kodeksu Karnego (zabójstwo w celu zysku);
c) rozboju, przewidzianego w art. 589 Kodeksu Karnego, a na obszarze województwa nowogródzkiego nadto względem:
d) uszkodzenia mienia przez podpalenie, przewidzianego w art. 562 i 563 Kodeksu Karnego.
§  2. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy jednak powiatów: augustowskiego, bialskiego (Biała), chełmskiego, ciechanowskiego, częstochowskiego, gostynińskiego, kaliskiego, kolnieńskiego, kolskiego, konińskiego, konstantynowskiego, kutnowskiego, lubartowskiego, łukowskiego, makowskiego, mławskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, radzyńskiego, sejneńskiego, siedleckiego, sierpeckiego, słupeckiego, suwalskiego, szczuczyńskiego, węgrowskiego, włocławskiego i włodawskiego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1922 roku.