Art. 8. - [Publikowanie orzeczeń Sądu Najwyższego w BIP] - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1093 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  8.  [Publikowanie orzeczeń Sądu Najwyższego w BIP]

Sąd Najwyższy niezwłocznie publikuje wydane przez siebie orzeczenie, a po sporządzeniu jego uzasadnienia - również uzasadnienie orzeczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Sądu Najwyższego.