Art. 41. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ubezpieczenie społeczne. Berlin.1931.06.11. - Dz.U.1933.65.487 - OpenLEX

Art. 41. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ubezpieczenie społeczne. Berlin.1931.06.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.65.487

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1938 r.
Artykuł  41.
(1)
Przepisy dla wykonania niniejszej umowy, o ile okażą się potrzebne w zakresie działania każdego z obydwóch Państw, będą wydane przez nie samoistnie i to przez zwierzchnią władzę administracyjną albo przez wyznaczoną przez nią inną władzę.
(2)
Wydane w myśl powyższego ustępu przepisy powinny być podane do wiadomości zwierzchniej władzy administracyjnej Państwa drugiego.