§ 1. - Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.413

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 2012 r.
§  1.
Rozporządzenie określa wysokość ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", który mieszka poza miejscowością pełnienia służby.