Art. 3. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.
Artykuł  3.

Winny być również wydane wzajemnie akta b. władz wojskowych austrjacko-węgierskich, odnoszące się do okresu pomiędzy 1 stycznia 1900 a 30 października 1918 roku.