Rozszerzenie granic miasta Jasła w powiecie jesielskim, województwie krakowskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1931 r.
o rozszerzeniu granic miasta Jasła w powiecie jasielskim, województwie krakowskiem. *

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1923 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic miejskich na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 719) zarządza się co następuje:
Wyłącza się;
a)
z gminy wiejskiej Niegłowice w powiecie jasielskim, województwie krakowskiem parcele gruntowe lk: 32/1, 32/2, 36, 35, 37, 762, 39/1, 761, 34, 763, 764, 766/a, 39/2, 40/1, 40/6, 40/7, 41/1, 41/2, 41/4, 43, 44, 46/4, 40/5, 46/5, 40/4, 46/3, 39/4, 40/3, 46/2, 39/3, 40/2, 41/3, 46/1, parcele budowlane lk: 6/1, 71, 8, o ogólnym obszarze 12 ha 88 a;
b)
z gminy wiejskiej Gądki w tymże powiecie i województwie parcele gruntowe lk: 609/2, 609/3, 609/4, 609/5, 610, 612/1, 604, 605, 606/2, 603/1, 603/2, 609/1, 616/2, 616/9, 616/10, 2368, 2375, 2369, 606/1, 608/1, 608/2, 2230, 612/2, parcele budowlane lk: 103, 104, 99, 100, 98, 500, 101, o ogólnym obszarze 22 ha 27 a 75 m2;
c)
z gminy wiejskiej Kaczorowy w tymże powiecie i województwie parcele gruntowe lk: 311/6, 314/7, 309/1, 309/4, 394/2, 394/2, 311/5, 311/9, 314/1, 314/8, 395/3, 299/1, 395/10, 391/1, 391/2, 391/3, 392, 297/1, 397/6, 307/2, 312/1, 312/4, 312/5, 291/2, 291/3, 298/2, 299/2, 310/1, 310/3, 311/2, 312/2, 395/2, 310/4, 311/1, 293, 296/1, 291/1, 292, 295, 299/3, 300/6, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/12, 395/14, 395/13, 393/15, 395/9, 298/1, 298/4, 307/1, 309/2, 394/3, 309/3, 298/4, 300/1, 300/3, 300/4, 300/5, 311/8, 312/6, 312/9, 314/3, 314/10, 296/3, 394/1, 395/1, 300/2, 312/8, 312/10, 314/9, 310/2, 311/3, 300/7, 305, 306, 296/2, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/7, 298/8, 311/11, 314/12, 311/10, 314/13, 395/4, 314/2, 310/10, 310/11, 310/12, 311/12, 311/13, 297/9, 395/5, 395/6, 395/7, 395/8, 395/11, 395/12, 297/10, 314/5, 310/5, 311/7, 312/7, 314/4, 314/11, 314/15, 297/11, 312/3, parcele budowlane lk: 129, 113, 136, 134, 130, 137, 132, 177, 171, 175, 176, 126, 178 o ogólnym obszarze 32 ha 33 a 11 m2,
d)
z gminy katastralnej Gorajowice - Ulaszowice, stanowiącej część gminy wiejskiej Kowalowy w tymże powiecie i województwie parcele gruntowe lk: 340, 341, 439, 332, 339/1, 350, 377/1, 377/3, 382/1 383/5, 414/1, 414/2, 415/5, 437, 363, 339/2, 339/3, 353/1, 342/5, 342/6, 343/3, 342/1, 344/1, 344/4, 3445/1, 378, 379, 380, 381/1, 381/2, 481, 342/4, 342/7, 343/1, 343/2, 346, 342/3, 344/2, 344/3, 344/5, 393/6, 347/1, 348/2, 353/4, 344/8, 344/7, 344/10, 342/2, 353/2, 377/2, 344/9, 345/2, 345/3, 345/4, 344/11, 383/7, 415/2, 333/5, 333/3, 415/3, 369/2, 383/15, 347/2, 348/1, 347/3, 348/3, 347/4, 348/4, 346/5, 347/5, 348/6, 375/1, 377/4, 377/5, 377/6, 368, 369/1, 370/4, 388, 415/8, 415/9, 370/1, 415/6, 415/7, 370/3, 370/2, 375/2, 415/12, 415/13, 415/11 415/10, parcele budowlane lk: 82/1, 75, 81, 82/2, 78, 140, 109/1, 90, 135, 74, 105, 80, 108, 107, 110, 119, 109/2, 132, 138, 141, 128, 109/3, 136, 137, 139, 142, 143, 151, 85/2, 85/3, 150, 84, 147, 148, 149, 85/1, o ogólnym obszarze 14 ha 11 a 46 m2,

- i włącza się je do gminy miejskiej Jasło w powiecie jasielskim, województwie krakowskiem.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.
* Z dniem 1 lutego 1977 r. w województwie krośnieńskim włącza się do miasta Jasła:

- z gminy Jasło obszary sołectw Bryły i Kaczorowy oraz część obszaru sołectwa Brzyszczki o powierzchni 227 ha, część obszaru sołectwa Gorajowice o powierzchni 5 ha, część obszaru sołectwa Kowalowy o powierzchni 56 ha, część obszaru sołectwa Opacie o powierzchni 48 ha oraz część obszaru sołectwa Warzyce o powierzchni 241 ha,

- z gminy Kołaczyce część obszaru sołectwa Krajowice o powierzchni 431 ha,

- z gminy Tarnowiec część obszaru sołectwa Gliniczek o powierzchni 18 ha,

zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, krośnieńskim, legnickim, nowosądeckim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnowskim i włocławskim (Dz.U.77.2.12).