Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.35.297

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZANIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 maja 1922 u
w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemie Wileński mocy obowiązującej ustawy z 21 lutego 1922 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa.

Na zasadzie art. 5 ustawy z 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26, poz. 216) -zarządza się co na-stępuje;
§  1. Rozciąga się na Ziemią Wileńską moc obowiązującą ustawy z 21 lutego 1922 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa (Dz. U. R. P. № 21, poz. 166).
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie w tym przedmiocie dotychczas obowiązujące na terenie Ziemi Wileńskiej dekrety, ustawy i rozporządzenia.