Rozciągnięcie na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.404

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1921 r.

z dnia