Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.86.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1921 r.
§  1. Ma przewozy kolejami wąskotorowemi, stosującemi taryfę ogólną na przewóz towarów, a wyszczególnione mi w rozporządzeniach Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 maja 1921 r. (Dz. Ust. № 43, poz. 266) i z dnia 16 lipca 1921 r. (Dz. Ust. N° 64, poz. 412), rozciąga się, rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 października 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ust. № 85, poz. 624) z następującemi odstępstwami i wyjątkami:

W części IV "Schematy taryfowe i tablice opłat przewozowych".

DZIAŁ A otrzymuje redakcję następującą:

"SCHEMATY OPŁAT TARYFOWYCH".

Przewoźne za każde 100 kilogramów i każdy kilometr oblicza się według stawek następujących:

wklasieprzesyłekpośpiesznychpo750fen.
"""zwyczajnychIkl."600"
""""IIkl."450"
""""IIIkl."270"
""""IVkl."150"
""""Vkl.90"
""""specjalnej"75"

Oprócz opłat powyższych pobiera się przy przewozie stałą opłatę stacyjną w wysokości 10 marek od każdych 100 kilogramów.

Dział B. zmienia się w sposób następujący:

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................