Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.188

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o rozciągnięciu na okręgi sądowe bialski i suwalski przepisów, dotyczących zarządu i wymiaru sprawiedliwości, obecnie obowiązujących w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.

Wszelkie wogóle przepisy, dotyczące zarządu i wymiaru sprawiedliwości, w szczególności przepisy, dotyczące urządzenia sądownictwa, dyzlokacji sądów, wynagrodzenia urzędników wymiaru sprawiedliwości, postępowania cywilnego i karnego, tudzież kosztów sądowych, obecnie obowiązujące w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego, rozciąga się niniejszem na okręgi sądowe bialski i suwalski.
Dan w Warszawie, dn. 4 lutego 1919 r.