Art. 4. - Rozciągnięcie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego przepisów o reformie rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.90.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1938 r.
Art.  4.

Nieruchomości, które powstały z parcelacji przeprowadzonej na podstawie ustaw Republiki Czeskosłowackiej, a których obszar przekracza 5 ha, oraz nieruchomości nabyte z tej parcelacji przez osoby prawne, niezależnie od obszaru, mogą być przejęte na własność Państwa za odszkodowaniem. Za nieruchomość powstałą z parcelacji (nabytą z parcelacji) uważa się nieruchomość, która została oddana w posiadanie nabywcy, choćby prawo własności nie zostało na niego przeniesione.