Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 marca 1932 r. uzupełniającej przepisy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego na obszar powiatów augustowskiego i suwalskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.108.889

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 listopada 1932 r.
w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 marca 1932 r. uzupełniającej przepisy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego na obszar powiatów augustowskiego i suwalskiego.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1932 r. uzupełniającej przepisy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 335) zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą ustawy z dnia 14 marca 1932 r. uzupełniającej przepisy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 335) rozciąga się na obszar powiatów augustowskiego i suwalskiego w województwie białostockiem.
Właściwość Powiatowego Komitetu Nadawczego w Grodnie rozciąga się na obszar powiatów wymienionych w § 1.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z właściwymi ministrami.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.