Art. 5. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.78.534

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1938 r.
Art.  5.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz właściwym ministrom.