Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 21 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia działania art. 14 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 roku na narzędzia miernicze, służące do ważenia osób za opłatą.

Na podstawie art. 15 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 15, poz. 211) zarządza się co następuje:
§  1. Działania art. 14 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 15, poz. 211) rozciąga się na wagi i odważniki, służące do ważenia osób za opłatą.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.