Art. 26. - Rolnictwo ekologiczne i produkcja ekologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2023 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514 i 1270) w art. 24: (zmiany pominięte).