[Wejście w życie] - Art. 80. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Wejście w życie] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  80.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014 r.