[Zadania władzy publicznej względem rodzinnych ogrodów działkowych] - Art. 6. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Zadania władzy publicznej względem rodzinnych ogrodów działkowych] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  6.  [Zadania władzy publicznej względem rodzinnych ogrodów działkowych]
1. 
Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD.
2. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację celu określonego w ust. 1.