Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.
§  6.  Opłaty wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.