Art. 15. - RFN-Polska. Umowa o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa. Warszawa.1973.04.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.42.250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  15

Stosownie do Czterostronnego porozumienia z dnia 3 września 1971 roku niniejsza Umowa będzie się rozciągać zgodnie z ustalonymi procedurami na Berlin (Zachodni).