Art. 14. - RFN-Polska. Umowa o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa. Warszawa.1973.04.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.42.250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  14

Dowody, dokumenty oraz inne pisma, przedkładane przy stosowaniu niniejszej Umowy, nie wymagają legalizacji przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne.