Art. 50. - [Klasyfikacja spraw związanych z odzyskaniem utraconych narodowych dóbr kultury RP pochodzących ze zbiorów publicznych] - Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1591 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  50.  [Klasyfikacja spraw związanych z odzyskaniem utraconych narodowych dóbr kultury RP pochodzących ze zbiorów publicznych]

Sprawy związane z odzyskaniem utraconych narodowych dóbr kultury RP pochodzących ze zbiorów publicznych są sprawami z zakresu ochrony zbiorów publicznych, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.