Art. 46. - [Niedopuszczalność nabycia od osoby nieuprawnionej lub przez zasiedzenie] - Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1591 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  46.  [Niedopuszczalność nabycia od osoby nieuprawnionej lub przez zasiedzenie]

Własność narodowego dobra kultury RP należącego do zbiorów publicznych nie może być nabyta od osoby nieuprawnionej do rozporządzania nim ani przez zasiedzenie.