Art. 38. - [Prawo własności zwróconego zagranicznego narodowego dobra kultury - właściwość przepisów państwa UE] - Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1591 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  38.  [Prawo własności zwróconego zagranicznego narodowego dobra kultury - właściwość przepisów państwa UE]

Prawo własności zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1, zwróconego państwu Unii Europejskiej regulują przepisy tego państwa.