Art. 29. - [Brak roszczenia w przypadku legalności wyprowadzenia zagranicznego narodowego dobra kultury z terytorium państwa UE] - Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1591 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  29.  [Brak roszczenia w przypadku legalności wyprowadzenia zagranicznego narodowego dobra kultury z terytorium państwa UE]

Roszczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, nie przysługuje, jeżeli w dniu wniesienia pozwu wyprowadzenie zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1, z terytorium państwa Unii Europejskiej występującego o zwrot nie jest już niezgodne z prawem tego państwa.