Art. 25. - [Odstąpienie od podejmowania działań w przypadku legalności wyprowadzenia zagranicznego narodowego dobra kultury z terytorium państwa UE] - Restytucja narodowych dóbr kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1591 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  25.  [Odstąpienie od podejmowania działań w przypadku legalności wyprowadzenia zagranicznego narodowego dobra kultury z terytorium państwa UE]

Działań, o których mowa w art. 20-24, nie prowadzi się, jeżeli wyprowadzenie zagranicznego narodowego dobra kultury z terytorium państwa Unii Europejskiej występującego o zwrot nie jest już niezgodne z prawem tego państwa.