Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.6.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 grudnia 1920 r.
w przedmiocie reorganizacji sprawy zaopatrywania armji.

Art.  1.

Utworzony na mocy ustawy z dnia 11 kwietnia 1919 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Zaopatrywania Armji (Dz. Pr. P. P. № 32, poz. 265) Główny Urząd Zaopatrywania Armii znosi się.

Art.  2.

Obowiązki i prawa, przysługujące dotychczas w myśl powyższej ustawy Głównemu Urzędowi Zaopatrywania Armji, przelewa się w zupełności na Ministerstwo Spraw Wojskowych.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.