Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.124 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2018 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji; istota rekapitalizacji; rządowe instrumenty stabilizacji finansowej]
1.  Ustawa określa zasady, warunki i tryb rekapitalizacji niektórych instytucji oraz zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej.
2.  Rekapitalizacja polega na udzielaniu przez Skarb Państwa gwarancji zwiększenia funduszy własnych instytucji.
3.  Rządowymi instrumentami stabilizacji finansowej są:
1) publiczny instrument wsparcia kapitałowego;
2) tymczasowe przejęcie instytucji i instytucji finansowych przez Skarb Państwa.