§ 268. - [Zawiadomienie sądu i dyrektora odpowiedniej placówki o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec nieletniego] - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r.
§  268.  [Zawiadomienie sądu i dyrektora odpowiedniej placówki o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec nieletniego]
W przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania wobec wychowanka zakładu poprawczego lub okręgowego środka wychowawczego albo nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich sąd niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd rodzinny oraz dyrektora placówki, której wychowankiem jest nieletni.