Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1444 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2019 r.
Art.  84.  [Naruszenie ciszy przedwyborczej]

Kto w okresie od zakończenia kampanii referendalnej aż do zakończenia głosowania zwołuje zgromadzenia, organizuje pochody lub manifestacje, wygłasza przemówienia, rozdaje ulotki lub w jakikolwiek inny sposób prowadzi kampanię referendalną

- podlega karze grzywny.