Ratyfikacja Umowy o komunikacji lotniczej między Polską a Jugosławią z dnia 22 sierpnia 1947 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 lutego 1948 r.
w sprawie ratyfikacji Umowy o komunikacji lotniczej między Polską a Jugosławią z dnia 22 sierpnia 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 31 października 1947 r. nastąpiło podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej dokumentu ratyfikacyjnego Umowy o komunikacji lotniczej między Polską a Jugosławią, podpisanej w Belgradzie dnia 22 sierpnia 1947 r.
W związku z powyższym dokonano w Belgradzie wymiany not, zatwierdzających tę Umowę, zgodnie z jej art. 13.