Ratyfikacja układu Polsko-Włoskiego, dotyczącego przemysłu naftowego w Polsce, podpisanego w Warszawie dnia 31 stycznia 1923 r. - Dz.U.1923.47.320 - OpenLEX

Ratyfikacja układu Polsko-Włoskiego, dotyczącego przemysłu naftowego w Polsce, podpisanego w Warszawie dnia 31 stycznia 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.47.320

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 1923 r.

USTAWA
z dnia 24 marca 1923 r.
w przedmiocie ratyfikacji układu Polsko-Włoskiego, dotyczącego przemysłu naftowego w Polsce, podpisanego w Warszawie dnia 31 stycznia 1923 roku.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następujące) treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji układu Polsko-Włoskiego, dotyczącego przemysłu naftowego w Polsce, podpisanego w Warszawie dnia 31 stycznia 1923 r.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia.