Ratyfikacja traktatu handlowego Pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Wschodnią Urugwajską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.36.232

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 1939 r.

USTAWA
z dnia 5 kwietnia 1939 r.
o ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Wschodnią Urugwajską.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Wschodnią Urugwajską, podpisanego w Montevideo dnia 19 września 1938 r.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego traktatu - Ministrom Przemysłu i Handlu oraz Skarbu, w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.