Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.6.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 lutego 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 4 Konwencji (nr 116) zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych trzydziestu dwóch sesjach, mającej na celu ujednolicenie postanowień dotyczących przygotowywania przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy sprawozdań o stosowaniu konwencji, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1961 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 21, poz. 131), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 2 września 1968 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Turcję.
Zgodnie z artykułem 4 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Turcji dnia 2 września 1968 r.